MONSTERDRAWINGS por John Kenn Mortensen

John Kenn Mortensen (1978): guionista, animador y director de programas televisivos infantiles de día; ilustrador de monstruos, fantasmas y demonios de noche. Un tipo entregado a la bipolaridad.

John Kenn Mortensen1

John Kenn Mortensen2

John Kenn Mortensen3

John Kenn Mortensen4

John Kenn Mortensen5

John Kenn Mortensen6

John Kenn Mortensen7

John Kenn Mortensen8

John Kenn Mortensen9

John Kenn Mortensen10

John Kenn Mortensen11

John Kenn Mortensen12

John Kenn Mortensen13

John Kenn Mortensen14

John Kenn Mortensen15

John Kenn Mortensen16

John Kenn Mortensen17

John Kenn Mortensen18

John Kenn Mortensen19

John Kenn Mortensen20

John Kenn Mortensen21

John Kenn Mortensen22

John Kenn Mortensen23

John Kenn Mortensen24

John Kenn Mortensen25

John Kenn Mortensen26

John Kenn Mortensen27

John Kenn Mortensen28

John Kenn Mortensen29

John Kenn Mortensen30

John Kenn Mortensen31

John Kenn Mortensen32

John Kenn Mortensen33

John Kenn Mortensen34

John Kenn Mortensen35

John Kenn Mortensen36

John Kenn Mortensen37

John Kenn Mortensen38

John Kenn Mortensen39

John Kenn Mortensen40

John Kenn Mortensen41

John Kenn Mortensen42

John Kenn Mortensen43

John Kenn Mortensen44

John Kenn Mortensen45

John Kenn Mortensen46

John Kenn Mortensen47

John Kenn Mortensen48

John Kenn Mortensen49

John Kenn Mortensen50

John Kenn Mortensen51

John Kenn Mortensen52

John Kenn Mortensen53

John Kenn Mortensen54

John Kenn Mortensen55

John Kenn Mortensen56

John Kenn Mortensen57

John Kenn Mortensen58

John Kenn Mortensen59

John Kenn Mortensen60

John Kenn Mortensen61